Добре дошли на нашия сайт
Бесарабия е моят роден край


      Ние сме българи, историческите ни корени са в България, родени сме пък в Украйна, и голямата ни част има българско самосъзнание. Бесарабците – ние сме едни от най-богатите хора, понеже сме с две родини - тая, дето ни роди, и тая, що ни е откърмила (България и Украйна). Затова всичко, що става в България и Украйна, хубаво или лошо ни вълнува, или радва. Бесарабия – така се нарича регион, разположен между реките Прут, Днестър, Дунав и Черно море. Северната граница на Бесарабия е свързваща линия между градовете Калараш и Льово. По този начин Северната част на Бесарабия се намира в Република Молдова, Южната - в Украйна. От георгафска гледна точка Бесарабия е степна зона, другояче казано Буджакска степ или Буджак. Бесарабският край има богата и интересна история. Различен е с това, че тук отдавна живееят различни етноси. В настоящо време в Буджака компактно живеят молдовци и украинци, българи и гагаузи, руснаци и липовани, цигани, албанци. В бесарабските градове дисперсно живеят и представители на други националности. Всеки от бесарабските етноси има своя уникална история и култура, обичаи и традиции и се стреми да я запази и развива. Същевременно в Бесарабия са се сложили традиции на междуетническия свят и толерантността, на взаимното уважение към всекия етнос, взаимопроникновение и взаимообогатяване на културите.Бесарабия е интересна не само със своята история и култура, но и с прексрасната природа, уникалната флора и фауна.


Слайды,приколыБесарабия


Бесарабия е моят роден край. Бесарабия – така се нарича регион, разположен между реките Прут, Днестър, Дунав и Черно море. Северната граница на Бесарабия е свързваща линия между градовете Калараш и Льово. По този начин Северната част на Бесарабия се намира в Република Молдова, Южната - в Украйна. От георгафска гледна точка Бесарабия е степна зона, другояче казано Буджакска степ или Буджак. Бесарабският край има богата и интересна история. Различен е с това, че тук отдавна живееят различни етноси. В настоящо време в Буджака компактно живеят молдовци и украинци, българи и гагаузи, руснаци и липовани, цигани, албанци. В бесарабските градове дисперсно живеят и представители на други националности. Всеки от бесарабските етноси има своя уникална история и култура, обичаи и традиции и се стреми да я запази и развива. Същевременно в Бесарабия са се сложили традиции подробно